Întreaga viața ta, din pruncie o ai închinat lui Hristos Dumnezeu, Sava Prea Cuvioase, de care fiind întărit, toate patimile trupului le-ai facut roabe gândului celui cu totul smerit, silindu-te a supune pe cel mai rău, celui mai bun.