Anunț materiale consumabile

Casă socială Noiembrie 13, 2019

Parohia “Sfântul Sava”, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.44, jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de « Materiale consumabile - cod CPV 30197642-8, 30197000-6, 30192000-1, 30192700-8, 30125100-2, necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului Cluburile Seniorilor.

Citește alte articole despre: persoane surdo-mute, proiecte