CARTE VECHE

Muzeu Mai 20, 2018

COLECȚIA DE CARTE VECHE – SEC. XVIII – XIX AD

Colecția de carte veche, restaurată în perioada 2010-2013, cuprinde un număr de 85 de cărți de cult tipărite în secolele XVIII, XIX, XX, în limba română, cu caractere chirilice, și în limba  greacă. Edițiile din Moldova și Țara Românească au fost tipărite la Iași, Mănăstirea Neamț, București, Buzău, Râmnicu Vâlcea, iar celelalte la Veneția sau Atena.

Tipărite cu materiale specifice epocii, pe hârtie manuală sau industrială și legate în piele, cele mai multe cărți reprezintă ediții de lux care erau folosite în cultul religios.

Textul cărților este tradus și îngrijit de cărturari renumiți la acea vreme și formați, cei mai mulți dintre ei, în școala de la Mănăstirea Neamț.

Organizarea în pagină a textului, amplasarea gravurilor, folosirea cernelurilor tipografice de culoare neagră sau roșie denotă multă experiență tipografică și o economie a spațiului tipografic armonioasa. Formatul mare al cărților a determinat folosirea a doua coloane de text pe aceeași pagină pentru a putea fi citit mai ușor.

Este demn de menționat și faptul că unele volume conțin la sfârșit lista tipărită a donatorilor care au contribuit la apariția edițiilor respective, unii dintre ei persoane de vază din societate sau de la curtea domnească de atunci. Tot aici regăsim nume de negustori, meșteșugari, preoți dar și mitropoliți si episcopi. Aceștia sunt repartizați pe ținuturi istorice românești, mitropolii, episcopii, mănăstiri, evidențiindu-se astfel și legăturile strânse dintre acestea pe tot teritoriul locuit de români.

În mod special pe unele cărți tipărite la Neamț, la sfârșitul lor, este menționată lista ostenitorilor care au contribuit la apariția lor începând cu traducătorul și editorul acestora și continuând cu gravorii, zețarii, culegătorii de text, tușierii, legătorii de carte, corectorii și alți meseriași a căror prezență era necesară în tipografie.

Toate aceste informații istorice se adaugă unui mozaic care poate reda o imagine clară și completă a ceea ce însemna activitatea cărturărească și tipografică de atunci.

Însemnările manuscris ale arhiereului Narcis Crețulescu de pe aceste cărți, precum și ștampilele mănăstirești și sigiliile inelare ale unor ierarhi completează și ele imaginea de mai sus.

Citește alte articole despre: carte veche, muzeu