TETRAEVANGHELUL DIN ANUL 1636

Muzeu Mai 18, 2018

TETRAEVANGHELUL DIN ANUL 1636

După demersuri care au durat peste 4 ani (2013-2017), în luna octombrie a anului 2017 a revenit în patrimoniul bisericii, după 45 de ani păstrare în custodie la Muzeul Naţional de Istorie al  României din Bucureşti, Sf. Evanghelie (Tetraevanghel) de mari dimensiuni, în limba slavonă.

Obiectul de cult, care a făcut parte din patrimoniul Mănăstirii Dancu cu Hramul „Sf. Voievozi Arhangheli Mihail și Gavril“ din Iași, ulterior ajungând în cel al Bisericii „Sf. Sava cel Sfințit“ din Iași, a fost tipărit în anul 1636 la Moscova.

Ferecătura acestuia, realizată în 1642 la Iași, foarte sugestivă, are o inscripție de danie care amintește că Sfânta Evanghelie a fost ferecată și donată bisericii cu Hramul „Sf. Voievozi Arhangheli Mihail și Gavril“, a Mănăstirii Dancu din Iași.

Cartea liturgică a fost legată în scoarțe din lemn, îmbrăcate în piele de culoare roșie. Peste acestea, ulterior, s-a montat o ferecătură deosebită, din alamă argintată,  argint  aurit și alamă, cu scene canonice pe cele două coperte ale ferecăturii. Pe prima copertă, pe cele patru margini, avem inscripția de danie menționată mai sus, care încadrează scena „Pogorârea lui Isus în Iad“, iar pe a doua copertă o altă inscripție deslușește scena canonică, închinată „Sf. Arhanghel Mihail“.

Inscripția de jos, a celei de-a doua coperte, evidențiază anul de la facerea lumii „văleat ot 7150 (1642), luna martie, 21 de zile“. La început lucrarea  are o predoslovie (prefață) a lui Theophilakt, Arhiepiscop de Ohrida (1055-1107) iar fiecare din evangheliile sinoptice începe cu câte o gravură cu imaginea Sf. Evangheliști. De la pagina 415 sunt Sărbătorile de peste an.

La restituire, în luna noiembrie 2017, ferecătura Tetraevanghelului a fost restaurată  (curățire chimică, completare elemente lipsă și aplicare balamale lipsă) de către dl. Croitoru Mihai din Iași, expert în conservare/restaurare metale (atestat Ministerul Culturii și Cultelor) și acum se află expus în naosul Bisericii alături de celălalt dar al Mănăstirii Dancu – racla din argint aurit în care au fost păstrate Sf. Moaște ale Sf. Mucenici Marina și Trifon (sec III AD).

Iată cum este menționată acesta Evanghelie de Episcopul Narcis Crețulescu:

 „Evanghelie slavă cu inscripţie de pe ferecătura de argint: a) În chenar, pe coperta din faţă, în limba română: “Această Sfântă Evanghelie iaste făcută la Iaşi unde a ferecat-o giupâneasa Maria Scârţoae şi o dat pentru sufletul său la biserica lui Danco în Iaşi, unde iaste hramul Svântului începătoru cinurilor mare voevod arhanghelu Mihailu şi Gavrilu” Pe coperta din spate, sus – “Arhanghel Mihail, iar jos: vlto 7150”. Această Evanghelie slavă a fost tipărită la Moscova în 1637 şi ferecată în argint la Iaşi în 1642, cu inscripţiile în limba română.”

Ibidem, anexa 9, nr.crt. 3, inventar nr. 109.

Crețulscu, Narcis, Protosinghel, Istoria fostei Mănăstiri Sf.  Sava, din Iaşi şi Istoria fostei Mănăstiri Sf. Vineri din Iaşi, Mss. 165, Biblioteca M-rii Neamţ, 1879

Citește alte articole despre: patrimoniu, evanghelie